ورزش های محیط کار – ومک

مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۶ – ومک ۱۶

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۶ – ومک ۱۶ در این حرکت ورزشی ابتدا روی تشک دراز بکشید. سپس دست‌های خود را روی یکی از زانوهای […]
مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۵ – ومک ۱۵

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۵ – ومک ۱۵ در این حرکت ابتدا دست‌های خود را مشت کرده و سپس سعی نمایید بصورت کششی دست های […]
مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۴ – ومک ۱۴

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۴ – ومک ۱۴ در این حرکت ورزشی ابتدا یکی از پاهای خود را روی زانوی پای دیگر خود قرار دهید. […]
مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۳ – ومک ۱۳

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۳ – ومک ۱۳ در این حرکت کششی سعی کنید دست راست خود را بالا برده و مقداری به سمت چپ […]
مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۲ – ومک ۱۲

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۲ – ومک ۱۲ در این حرکت کششی با کمک دو دست خود، تنه خود را به سمت راست و سپس […]
مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۱ – ومک ۱۱

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۱ – ومک ۱۱ در این حرکت ورزشی ابتدا دست‌های خود را روی یکی از زانوهای خود قلاب کرده و سپس […]
مارس 25, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۰ – ومک ۱۰

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۰ – ومک ۱۰ در این حرکت ابتدا دست‌های خود را قلاب کرده و سپس به سمت بالا و پایین بصورت […]
مارس 25, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۹ – ومک ۹

شرح ورزش محیط کار شماره ۹ – ومک ۹ در این حرکت کششی، بدن و دست‌های خود را به صورت دورانی نزدیک به کف پاهای خود […]
مارس 25, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۸ – ومک ۸

شرح ورزش محیط کار شماره ۸ – ومک ۸ در این حرکت ورزشی کششی دست‌های خود را مطابق با شکل زیر به سمت جلو قرار داده […]