ورزش های محیط کار – ومک

آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۴ – ومک ۳۴

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۴ – ومک ۳۴ در این حرکت ورزشی پاهای خود را به حالت های زیر بگذارید و سپس کف پاهای خود […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۳ – ومک ۳۳

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۳ – ومک ۳۳ در این حرکت ورزشی شما ابتدا دست‌های خود را به لبه تکیه گاه صندلی قرار دهید. سپس […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۲ – ومک ۳۲

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۲ – ومک ۳۲ در این ورزش همان‌طوری که روی میز خود نشسته اید ابتدا پای سمت راست و سپس پای […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۱ – ومک ۳۱

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۱ – ومک ۳۱ در این ورزش ابتدا پای چپ خود را روی زانوی پای راست قرار دهید. سپس تنه و […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۰ – ومک ۳۰

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۰ – ومک ۳۰ در این حرکت ورزشی از شکم روی تشک دراز کشیده و سپس توسط دستان، بالا تنه خود […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۹ – ومک ۲۹

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۹ – ومک ۲۹ در این ورزش گردن خود را به صورت در چهار جهت چپ، راست، بالا و پایین حرکت […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۸ – ومک ۲۸

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۸ – ومک ۲۸ در این حرکت ورزشی بصورت ایستاده با یک دست روی صندلی، پاهای خود را به ترتیب به […]
آوریل 9, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۷ – ومک ۲۷

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۷ – ومک ۲۷ در این حرکت ابتدا با فاصله ای معین دست‌های خود را روی پشت صندلی قرار دهید. سپس […]
آوریل 9, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۶ – ومک ۲۶

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۶ – ومک ۲۶ در این حرکت ورزشی ابتدا دستان خود را پشت گوش‌های خود برده و سپس پاهای خود را […]