ورزش های محیط کار – ومک

آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴۳ – ومک ۴۳

شرح ورزش محیط کار شماره ۴۳ – ومک ۴۳ در این حرکت ورزشی ابتدا دست‌های خود را روی میز گذاشته و سپس بالا تنه خود را […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴۲ – ومک ۴۲

شرح ورزش محیط کار شماره ۴۲ – ومک ۴۲ در این حرکت ورزشی یکی از پاهای خود را به آرامی به طرف بیرون از صندلی بکشید […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴۱ – ومک ۴۱

شرح ورزش محیط کار شماره ۴۱ – ومک ۴۱ در این حرکت ورزشی به شکم دراز کشیده و دست‌های خود را به صورت قلابی شکل روی […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴۰ – ومک ۴۰

شرح ورزش محیط کار شماره ۴۰ – ومک ۴۰ در این حرکت ورزشی یکی از پاهای خود را روی پای دیگر خود گذاشته و سپس دست‌های […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۹ – ومک ۳۹

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۹ – ومک ۳۹ در این ورزش پاها را مقداری از هم باز کرده و سپس با هم به سمت چپ […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۸ – ومک ۳۸

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۸ – ومک ۳۸ ابتدا بر روی سطحی مسطح یا تشک دراز کشیده و سپس دست‌های خود را روی زمین کشیده […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۷ – ومک ۳۷

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۷ – ومک ۳۷ در این حرکت دست‌های خود را در پشت بدن تان قلاب کرده و کل بالا تنه خود […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۶ – ومک ۳۶

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۶ – ومک ۳۶ در این حرکت ورزشی به صورت نشسته شما باید دست راست خود را به انتهای گوش چپ […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۵ – ومک ۳۵

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۵ – ومک ۳۵ در این ورزش ابتدا دست‌های خود را باز نموده و بر روی دیوار قرار دهید و به […]