parallax background

با کمک هم محیط‌های کاری مثبت را بسازیم.

دومین همایش روانشناسی مثبت در محیط کار در ایران

| ۲۰ آذر | تهران | سال ۱۳۹۸ |
00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیه


parallax background

مشاوره و آموزش روانشناسی مثبت در محیط کار | اولین همایش روانشناسی مثبت در محیط کار در ایران

درباره اولین همایش روانشناسی مثبت در محیط کار در ایران

"محیط کاری مثبت" چیست؟ "سازمان مثبت" چیست؟ آیا احتمال دارد یک سازمان به روش مثبت مدیریت شود که هم برای جامعه و هم برای کسب‌وکار مفید واقع شود؟ رازهای داشتن یک محیط کاری مثبت کدامند؟ هر اقدامی در سازمان، بایستی برای رسیدن به هدفی باشد. استراتژی، راه رسیدن به هدف است. پس چگونه می خواهیم برای هدف "پیاده سازی روان شناسی مثبت در محیط کار" استراتژی خاصی نداشته باشیم!

محورهای همایش روانشناسی مثبت در محیط کار

خلق محیط های متعادل و هماهنگ اداری از طریق مشارکت کارکنان در پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار
بالا بردن بهره وری در کارکنان با ایجاد روحیه خودمختاری و خودکارآمدی و ایجاد امید، خوش‌بینی و انعطاف پذیری در کارکنان
فرهنگ سازی استفاده از متخصص روانشناسی مثبت در قالب سمینارهای ماهانه برای کارکنان
توسعه مدل PERMA (احساسات مثبت، درگیری، روابط، معنا و تحقق) در محل کار
کمک به توسعه و رشد کسب ‌وکارهای کوچک و بزرگ از طریق دستیابی به محیط های کاری مثبت و شاد
افزایش اثربخشی افراد و گروه‌ها از طریق تخصص مربیگری روانشناسی مثبت در محیط کار
ارائه مشاوره سازمانی برای خلق و حفظ محیط‌های کاری مثبت با بالاترین بازدهی سرمایه انسانی و روانشناختی
اتحاد مثبت در محیط‌های کاری با ایجاد و حفظ مزیت رقابتی
parallax background
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴۳ – ومک ۴۳

شرح ورزش محیط کار شماره ۴۳ – ومک ۴۳ در این حرکت ورزشی ابتدا دست‌های خود را روی میز گذاشته و سپس بالا تنه خود را […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴۲ – ومک ۴۲

شرح ورزش محیط کار شماره ۴۲ – ومک ۴۲ در این حرکت ورزشی یکی از پاهای خود را به آرامی به طرف بیرون از صندلی بکشید […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴۱ – ومک ۴۱

شرح ورزش محیط کار شماره ۴۱ – ومک ۴۱ در این حرکت ورزشی به شکم دراز کشیده و دست‌های خود را به صورت قلابی شکل روی […]
آوریل 13, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴۰ – ومک ۴۰

شرح ورزش محیط کار شماره ۴۰ – ومک ۴۰ در این حرکت ورزشی یکی از پاهای خود را روی پای دیگر خود گذاشته و سپس دست‌های […]

دبیرخانه همایش