ورزش های محیط کار – ومک

فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۰ – ومک ۱۰

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۰ – ومک ۱۰ در این حرکت ابتدا دست‌های خود را قلاب کرده و سپس به سمت بالا و پایین بصورت […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۹ – ومک ۹

شرح ورزش محیط کار شماره ۹ – ومک ۹ در این حرکت کششی، بدن و دست‌های خود را به صورت دورانی نزدیک به کف پاهای خود […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۸ – ومک ۸

شرح ورزش محیط کار شماره ۸ – ومک ۸ در این حرکت ورزشی کششی دست‌های خود را مطابق با شکل زیر به سمت جلو قرار داده […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۷ – ومک ۷

شرح ورزش محیط کار شماره ۷ – ومک ۷ در این حرکت ورزشی کششی ابتدا بدن خود را به صورت چهار دست و پا روی تشک […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۶ – ومک ۶

شرح ورزش محیط کار شماره ۶ – ومک ۶ در این حرکت ورزشی کششی ابتدا روی تشک مطابق شکل نشسته و سپس تنه خود را بالا […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۵ – ومک ۵

شرح ورزش محیط کار شماره ۵ – ومک ۵ در این ورزش کارمند گردن خود را مماس با شانه هایش ابتدا به سمت راست و سپس […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴ – ومک ۴

شرح ورزش محیط کار شماره ۴ – ومک ۴ در این ورزش کارمند ابتدا یکی از دستان خود را زیر دست دیگرش قرار می‌دهد. سپس با […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳ – ومک ۳

شرح ورزش محیط کار شماره ۳ – ومک ۳ در این حرکت کششی ابتدا انگشتان دو دست را قلاب کرده و به صورت عمودی جلوی صورت […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲ – ومک ۲

شرح ورزش محیط کار شماره ۲ – ومک ۲ دست‌ها را به طرفین باز کنید. با حرکت شانه ها دست های خود را به صورت دایره […]