معرفی کتاب

کتاب بمک (بازی های محیط کار)

در این کتاب تعداد بسیاری بازی جذاب، ساده و مهیج معرفی گردیده که با کمترین هزینه و امکانات بتوانید در ساعات کاری داخل محل کار خود اجرا کنید. جذابیت این بازی ها در اجرای تکنفره و گروهی آن است. نام کتاب از مخفف کلمات اولیه ” بازی‌های محیط کار ” یعنی تجمیع “ب: بازی”، “م: محیط”، “ک: کار” شکل گرفته است. این کتاب با تکیه بر مباحث روانشناسی صنعتی و سازمانی بخصوص روانشناسی مثبت سعی کرده بازی هایی  مفرح و قابل اجرا در محیط کار را معرفی نماید که تمامی کارکنان یک سازمان بتوانند آنها را در محیط کار خود اجرا نمایند. امروزه محققین به این نتیجه دست یافته اند که با انجام بازی در محیط کار نشانه های خستگی، استرس و نگرانی در کارمند کاهش می یابد.

این کتاب با ویدئوهای اجرایی آن‌ها تهیه شده است تا خواننده به راحتی بتواند تمامی عکس‌های کتاب را با تماشای ویدئوهایش در محیط کار خود اجرا کند و لذا از همه کسانی که این کتاب و ویدئوها را می خوانند خواهشمندیم پس از اجرا، ویدئوهای تکنفره یا گروهی همکاران و مجموعه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارند تا در راستای فرهنگ سازی این مباحث گامی ارزشمند در کشورمان برداریم.