محورهای همایش و سایت روانشناسی مثبت در محیط کار در ایران

همایش و سایت روانشناسی مثبت در محیط کار برای اولین بار در ایران با اهداف ذیل ایجاد شده است:

کمک به توسعه و رشد کسب ‌وکارهای کوچک و بزرگ از طریق دستیابی به محیط های کاری مثبت و شاد
افزایش اثربخشی افراد و گروه‌ها از طریق تخصص مربیگری روانشناسی مثبت در محیط کار در حوزه های مدیریت عملکرد، کیفیت و خدمات با استفاده از استراتژی‌های نوآورانه و تکنیک های عملی
ارائه مشاوره سازمانی برای خلق و حفظ محیط‌های کاری مثبت با بالاترین بازدهی سرمایه انسانی و روانشناختی
اتحاد مثبت در محیط‌های کاری با ایجاد و حفظ مزیت رقابتی با مدیریت توانمندی‌ها، حل مسئله راه‌حل محور
خلق محیط‌های متعادل و هماهنگ اداری از طریق مشارکت کارکنان در پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار
بالا بردن بهره‌وری در کارکنان با ایجاد روحیه خودمختاری و خودکارآمدی و ایجاد امید، خوش‌بینی و انعطاف‌پذیری در کارکنان
فرهنگ سازی استفاده از متخصص روانشناسی مثبت در قالب سمینارهای ماهانه برای کارکنان
استفاده از مربی‌گری روانشناسی مثبت در انتخاب و استخدام کارکنان سرزنده و شاد (شناسایی تجارب مثبت کاری در گذشته، تست‌های شغلی و شناسایی ویژگی‌های روانشناختی) در راستای ایجاد محیط کاری مفرح و شاد
توسعه مدل PERMA (احساسات مثبت، درگیری، روابط، معنا و تحقق) در محل کار
پیدا کردن افراد مثبت و گنجاندن استراتژیکی آن‌ها در تیم‌ها در راستای بهره‌مندی از موقعیت مثبت آن‌ها و کاهش بی‌انگیزگی، روحیه‌ی کم و عدم اعتماد در سازمان
برگزاری جلسات آموزشی هفتگی مثبت مانند تمرینات ورزشی، آموزش روابط اجتماعی و حس لذت و زندگی در لحظه، توانایی غلبه بر استرس