اهداف همایش و سایت روانشناسی مثبت در محیط کار

امروزه روانشناسی مثبت را می‌توان با بسیاری از روش‌های مختلف برای افزایش شادی و رضایت در نیروی کار ادغام کرد. با توجه به اینکه به طور متوسط نیمی از زمان روزانه خود را در محل کار صرف می کنیم، بسیاری از سازمان ها و رهبران آن  این مساله را تشخیص داده‌اند که استفاده از تکنیک های روانشناختی و روش انجام کار در محیط کار ضروری است.
امروزه ظهور فن آوری از جمله جهانی شدن و رقابت های شدید، روش و نحوه کار کردن ما را  در محیط کار تغییر داده است. لذا سازمان ها باید برای همگام شدن با رقابت و دنیای پر شتاب  امروز بیشتر به نوآوری، خلاقیت و سرمایه‌های منحصر به فرد و نیروهای انسانی خود تکیه کنند. همچنین اگر کارکنان، انگیزه ای برای کار کردن نداشته باشند، خلاقیت، نوآوری، رشد سازمانی و موفقیت کمتری به دست می آید. بر اساس تحقیقات، برخی رفتارهای روان شناختی به نتایج سازمانی بهتری منتهی می شود. احساسات مثبت می تواند منجر به انجام کار بیشتر، افزایش انگیزه و توانایی مقابله با عدم قطعیت و استرس شود. علاوه بر این، نگرش مثبت در کنار انعطاف پذیری احساسی و کاهش منفی گرایی در محیط کار مفید واقع خواهد شد.
از گذشته نیز، این باور وجود داشته که ترویج روحیه در محل کار، بهره وری افراد را افزایش می دهد؛ هر چند حتی ممکن است نتیجۀ نهایی فراتر از بهره وری باشد. روانشناسی مثبت به عنوان نمودی از ترویج روحیه می تواند بر همه چیز از حفظ استعداد تا سلامت بهتر کارمندان تأثیر بگذارد. مطالعات جدید نشان می دهد که محل های کاری که به هر یک از کارکنان آموزش‌هایی می‌دهد که نقاط قوت خود را شناسایی و تقویت کنند؛ نه تنها آن ها را برای انجام کارهای بیشتری آماده می کنند، بلکه به طرز چشمگیری فرهنگ سازمانی را نیز بهبود می بخشد.
در کشور ما هنوز شرکت‌ها به طور جدی با نگاهی ریزبینانه و مختص این رشته، مباحث کاربردی‌ روانشناسی مثبت در محیط کار را مورد دقت نظر قرار نداده‌اند. یکی از اهداف این همایش و وبسایت نمایش کار تیمی و همکاری متخصصین مختلفی من الجمله روان شناسی، مدیریت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، بهداشت حرفه ای، جامعه شناسی و … است. در این همایش و سایت تلاش می گردد به زبانی ساده و کاربردی و با مثال‌هایی عینی این مبحث باز گردد و کارکردهای روان شناسی مثبت در محیط کار برای مخاطبان تشریح شود.

اهداف اصلی همایش و اولین سایت روانشناسی مثبت در محیط کار

 1.  تلاش برای معرفی و ایجاد فضای تعامل و گفتگو در حیطه‌ی روانشناسی مثبت در محیط کار وکاربردهای آن
 2.  توسعه این شاخه از علم روانشناسی از طریق فراهم آوردن شرایط آن در کشور
 3.  آسیب شناسی روانی و سازمانی
 4.  ارائه راهکارهای روانشناسی مثبت در محیط کار برای خلق محیط های کاری شاد و سالم
 5.  تقویت نقاط قوت سازمان در زمینه‌هایی مانند فرصت های برابر شغلی، اقدامات مثبت، آموزش، مقابله با استرس در محل کار
 6. ارتقاء سلامت روان در محل کار از طریق دورکاری کارکنان در خانه، برنامه کاری منعطف، ورزش در محل کار یا مراقبت از کودکان کارکنان در محل کار
 7.  مربیگری اجرایی روانشناسی مثبت برای توسعه مهارت های اجرایی رهبران و مدیران، و آموزش اندازه‌گیری‌های روانشناختی، سناریوهای فرضی، تمرین‌های تجربی، بازخورد از همکاران و زیردستان
 8. مدیریت تغییر و تسهیل تغییر با مدل های روانشناسی مثبت در راستای مقابله با مقاومت پرسنل
 9. تجزیه و تحلیل نیروی کار، آموزش، انتخاب و استخدام کارمندان با استفاده از نظریه‌های روان شناسی مثبت
 10.  افزایش هیجانات مثبت با مزایای متعدد آن شامل بهبود سلامت، طول عمر و کیفیت زندگی بیشتر و حفظ وضعیت مثبت و رفاه در محل کار
 11.  سنجش و ارزیابی وضعیت فعلی محیط های کاری و ارزیابی اختصاصی حوزه های مختلف محیط کاری مثبت بر پایه قوت ها، راه حل ها با مشارکت کارمندان
 12.  مدیریت جلسات پیچیده و پویا با استفاده از رویکردهای مثبت و راه حلهای خلاقانه و دستیابی به توافق های محترمانه، برد-برد و اجماعی توسط مشاوران و تسهیلگران ماهر

اهداف فرعی همایش و سایت روانشناسی مثبت در محیط کار

 1. بهبود سلامت شغلی و استفاده از روانشناسی مثبت برای بهبود رفاه، کیفیت کار و ایمنی
 2.  ایجاد شادی پایدار همراه با لذت در کلیه ی مراحل کاری
 3. ارزیابی نقاط قوت و ضعف کارکنان در جهت توانمند سازی آنان در محیط کار
 4.  کمک به بهبود کیفیت زندگی افراد، از طریق بهبود عملکرد شغلی و سلامت روان آنها
 5.  ایجاد تیم های پروژه مثبت در محیط های پیچیده و پویای کاری برای کمک به مدیران پروژه
 6.  کشف، تصویرسازی، طراحی و ایجاد ارزش‌های مثبت در سازمان
 7.  کسب مهارت های مثبت برای حل تضادها و تعارضات
 8.  استفاده از هوش هیجانی و مدیریت احساسات خود و دیگران
 9. پرورش طرز تفکر مثبت در مغز در راستای تحمیل خوشبینی و خوشحالی