فروردین ۷, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۱۳ – بمک ۱۳

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۱۳ – بمک ۱۳ دو عدد سبد فلزی مستطیلی بزرگ و استوانه چوبی کوتاه به تعداد لازم یا توپ های […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۱۲ – بمک ۱۲

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۱۲ – بمک ۱۲ ۶ عدد قوطی نوشابه پر، لیوان یکبار مصرف بزرگ به تعداد لازم. شرح بازی محیط کار […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۱۱ – بمک ۱۱

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۱۱ – بمک ۱۱ ۲۴ عدد قوطی نوشابه خالی و ۱۲ عدد توپ پینگ پنگ. شرح بازی محیط کار شماره […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۰ – ومک ۱۰

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۰ – ومک ۱۰ در این حرکت ابتدا دست‌های خود را قلاب کرده و سپس به سمت بالا و پایین بصورت […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۹ – ومک ۹

شرح ورزش محیط کار شماره ۹ – ومک ۹ در این حرکت کششی، بدن و دست‌های خود را به صورت دورانی نزدیک به کف پاهای خود […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۸ – ومک ۸

شرح ورزش محیط کار شماره ۸ – ومک ۸ در این حرکت ورزشی کششی دست‌های خود را مطابق با شکل زیر به سمت جلو قرار داده […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۷ – ومک ۷

شرح ورزش محیط کار شماره ۷ – ومک ۷ در این حرکت ورزشی کششی ابتدا بدن خود را به صورت چهار دست و پا روی تشک […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۶ – ومک ۶

شرح ورزش محیط کار شماره ۶ – ومک ۶ در این حرکت ورزشی کششی ابتدا روی تشک مطابق شکل نشسته و سپس تنه خود را بالا […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۵ – ومک ۵

شرح ورزش محیط کار شماره ۵ – ومک ۵ در این ورزش کارمند گردن خود را مماس با شانه هایش ابتدا به سمت راست و سپس […]