فروردین ۷, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۴ – ومک ۱۴

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۴ – ومک ۱۴ در این حرکت ورزشی ابتدا یکی از پاهای خود را روی زانوی پای دیگر خود قرار دهید. […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۳ – ومک ۱۳

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۳ – ومک ۱۳ در این حرکت کششی سعی کنید دست راست خود را بالا برده و مقداری به سمت چپ […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۱۸ – بمک ۱۸

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۱۸ – بمک ۱۸ دو عدد ظرف شیشه‌ای، ده عدد لیوان شیشه‌ای، آدامس توپی یا مهره گرد به تعداد لازم […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۱۷ – بمک ۱۷

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۱۷ – بمک ۱۷ ده عدد بطری نوشابه خالی فانتا، تعدادی توپ پینگ پنگ و دو عدد استوانه پلاستیکی یا […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۱۶ – بمک ۱۶

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۱۶ – بمک ۱۶ ۶ عدد بطری پلاستیکی خالی، ۲ عدد سی دی، آب و تعدادی توپ پینگ پونگ. شرح […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۱۵ – بمک ۱۵

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۱۵ – بمک ۱۵ کش چهل گیس یا کش لاستیکی به تعداد لازم، یک عدد میله استوانه‌ای باریک یا رول […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۱۴ – بمک ۱۴

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۱۴ – بمک ۱۴ ۲ عدد بطری خالی پلاستیکی کوچک آب، لیوان یکبار مصرف بزرگ به تعداد لازم. شرح بازی […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۲ – ومک ۱۲

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۲ – ومک ۱۲ در این حرکت کششی با کمک دو دست خود، تنه خود را به سمت راست و سپس […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۱ – ومک ۱۱

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۱ – ومک ۱۱ در این حرکت ورزشی ابتدا دست‌های خود را روی یکی از زانوهای خود قلاب کرده و سپس […]