فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۳۲ – بمک ۳۲

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۳۲ – بمک ۳۲ سکه به تعداد لازم و یک عدد مداد. شرح بازی محیط کار شماره ۳۲ – بمک […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۳۱ – بمک ۳۱

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۳۱ – بمک ۳۱ کش چهل گیس به تعداد لازم، سنجاق قفلی به تعداد لازم. شرح بازی محیط کار شماره […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۳۰ – بمک ۳۰

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۳۰ – بمک ۳۰ دو پیاله، مقداری برنج، دکمه کوچک سیاه و سفید به تعداد لازم. شرح بازی محیط کار […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۲۹ – بمک ۲۹

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۲۹ – بمک ۲۹ دو عدد بادکنک یا دو عدد توپ. شرح بازی محیط کار شماره ۲۹ – بمک ۲۹ […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۲۸ – بمک ۲۸

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۲۸ – بمک ۲۸ دو عدد حلقه و مقداری مایع حباب. شرح بازی محیط کار شماره ۲۸ – بمک ۲۸ […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۲۷ – بمک ۲۷

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۲۷ – بمک ۲۷ ۵۶ عدد لیوان یکبار مصرف. شرح بازی محیط کار شماره ۲۷ – بمک ۲۷ در این […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۲۶ – بمک ۲۶

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۲۶ – بمک ۲۶ ۳۰ عدد لیوان یکبار مصرف و دو عدد بادکنک. شرح بازی محیط کار شماره ۲۶ – […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۷ – ومک ۲۷

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۷ – ومک ۲۷ در این حرکت ابتدا با فاصله ای معین دست‌های خود را روی پشت صندلی قرار دهید. سپس […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۶ – ومک ۲۶

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۶ – ومک ۲۶ در این حرکت ورزشی ابتدا دستان خود را پشت گوش‌های خود برده و سپس پاهای خود را […]