فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۴ – ومک ۳۴

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۴ – ومک ۳۴ در این حرکت ورزشی پاهای خود را به حالت های زیر بگذارید و سپس کف پاهای خود […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۳ – ومک ۳۳

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۳ – ومک ۳۳ در این حرکت ورزشی شما ابتدا دست‌های خود را به لبه تکیه گاه صندلی قرار دهید. سپس […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۲ – ومک ۳۲

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۲ – ومک ۳۲ در این ورزش همان‌طوری که روی میز خود نشسته اید ابتدا پای سمت راست و سپس پای […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۱ – ومک ۳۱

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۱ – ومک ۳۱ در این ورزش ابتدا پای چپ خود را روی زانوی پای راست قرار دهید. سپس تنه و […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳۰ – ومک ۳۰

شرح ورزش محیط کار شماره ۳۰ – ومک ۳۰ در این حرکت ورزشی از شکم روی تشک دراز کشیده و سپس توسط دستان، بالا تنه خود […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۹ – ومک ۲۹

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۹ – ومک ۲۹ در این ورزش گردن خود را به صورت در چهار جهت چپ، راست، بالا و پایین حرکت […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۸ – ومک ۲۸

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۸ – ومک ۲۸ در این حرکت ورزشی بصورت ایستاده با یک دست روی صندلی، پاهای خود را به ترتیب به […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۴۳ – بمک ۴۳

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۴۳ – بمک ۴۳ ۶ عدد دلستر شیشه‌ای، ۶ عدد توپ پینگ پونگ. شرح بازی محیط کار شماره ۴۳ – […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۴۲ – بمک ۴۲

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۴۲ – بمک ۴۲ ده عدد قوطی خالی نوشابه پپسی کولا، آب، دو عدد بشقاب پلاستیکی، دو ظرف شیشه‌ای. شرح […]