بازی های محیط کار – بمک

فروردین ۵, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۱۰ – بمک ۱۰

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۱۰ – بمک ۱۰ دوازده عدد قوطی پر نوشابه فانتا در دو رنگ، دو عدد خط کش چوبی ۲۰ سانتی […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۹ – بمک ۹

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۹ – بمک ۹ ۹ عدد لیوان شیشه‌ای پر از آب، توپ های پینگ پنگ رنگی در ۲ رنگ و […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۸ – بمک ۸

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۸ – بمک ۸ توپ های پینگ پنگ رنگی به تعداد ۶۴ عدد در ۴ رنگ مختلف، ۱۶ عدد لیوان […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۷ – بمک ۷

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۷ – بمک ۷ سه عدد بطری پلاستیکی، سه عدد لیوان شیشه‌ای بلند، آب، پاندول و توپ پینگ پنگ به […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۶ – بمک ۶

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۶ – بمک ۶ ۶ عدد لیوان یکبار مصرف، توپ پینگ پنگ به تعداد لازم. شرح بازی محیط کار شماره […]
فروردین ۵, ۱۳۹۸
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۵ – بمک ۵

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۵ – بمک ۵ دو عدد حلقه و تعدادی موشک کاغذی. شرح بازی محیط کار شماره ۵ – بمک ۵ […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۴ – بمک ۴

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۴ – بمک ۴ دو عدد بطری پلاستیکی، فوت فوتک دو عدد، توپ پینگ پنگ به تعداد لازم، دو عدد […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۳ – بمک ۳

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۳ – بمک ۳ دو عدد بطری پلاستیکی، دو عدد لیوان یکبار مصرف، دو عدد سی دی و توپ پینگ […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
بازی های محیط کار – بمک

بازی محیط کار شماره ۲ – بمک ۲

وسایل موردنیاز بازی محیط کار شماره ۲ – بمک ۲ بادکنک به تعداد لازم، چوب باریک و تعدادی لیوان یکبار مصرف. شرح بازی محیط کار شماره […]